Privacyverklaring

Wij zijn blij met uw interesse in onze online diensten op www.schaefer-shop.be. De bescherming van uw privé-gegevens is voor ons zeer belangrijk. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw zelfbeschikkingsrecht over digitale informatie. Hierna informeren wij u over de behandeling van uw gegevens.

De bepalingen van het privacybeleid zijn van toepassing op onze online diensten. Indien u niet akkoord gaat met deze bepalingen, vragen wij u deze website niet op te roepen of op andere wijze te gebruiken.

 

1. ALGEMENE INFORMATIE

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens in overeenstemming met de principes van de huidige privacyverklaring en conform de bepalingen van de wet.

BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons gegevens over uw persoon hoeft mee te delen. Daarbij wordt dan alleen niet-persoonsgebonden toegangsinformatie opgeslagen, zoals de naam van uw internetprovider, de pagina van waar u ons bezoekt of de naam van het door u opgevraagde bestand. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd met het oog op een verdere verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van ons aanbod en kunnen niet in verband worden gebracht met uw persoon.

GEBRUIK VAN DIENSTEN EN SERVICES

Persoonsgegevens worden in principe alleen verzameld, wanneer u ons deze meedeelt in het kader van de diensten en services die we op onze website aanbieden. Dat zal met name het geval zijn, wanneer u een bestelling plaatst, een online gebruikersaccount opent, een verzoek om nadere inlichtingen verstuurt of wanneer u zich op onze nieuwsbrief abonneert.

We gebruiken persoonsgegevens in wezen uitsluitend voor de afhandeling van bestellingen. Dit omvat ook het doorgeven van de benodigde gegevens aan de betreffende transportonderneming, die in onze opdracht uw bestelling levert en het doorgeven van betalingsgegevens aan de financiële dienstverlener die voor ons alle betalingen afhandelt. We behouden ons het recht voor om adresbestandsvergelijkingen (naam, bedrijfsnaam en adressen) uit te voeren met bedrijfsinformatiediensten ten behoeve van systeemoptimalisatie. In geen geval worden gegevens voor het controleren van de kredietwaardigheid noch andere informatie over statistische waarschijnlijkheden van betalingsmoeilijkheden vergeleken of uitgewisseld. Verder gebruiken we persoonsgegevens nog ter controle van de kredietwaardigheid, om misbruik van ons online aanbod te voorkomen en om informatie over bestellingen, diensten, services en aanbiedingen ter beschikking te stellen.

We bewaren de contracttekst en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail
toe. De algemene voorwaarden kunt u op elk moment hier nalezen. Uw bestellingen uit het verleden kunt in het klanten-login gedeelte bekijken.

GEBRUIK VOOR RECLAMEDOELEINDEN

Persoonsgegevens worden alleen voor reclamedoeleinden gebruikt, verwerkt en doorgegeven, indien da ar uitdrukkelijk en specifiek toestemming voor veleent wordt(bv. op het moment dat u zich inschrijft voor onze nieuwsbriefservice) en uitsluitend onder inachtneming van de betreffende wettelijke bepalingen (bv. reclame per post voor professionele doeleinden). De aldus gegeven toestemming voor de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden kan bovendien op elk moment ingetrokken worden door middel van een simpele kennisgeving. Dat kan per brief naar Schäfer Shop NV, Excelsiorlaan 14, 1930 Zaventem of via een e-mail naar info@schaefer-shop.be. Voor meer informatie ter zake kunt u altijd terecht bij onze contactpersonen.

WISSEN VAN GEGEVENS

De wet legt ons tal van bewaringsverplichtingen en -termijnen op. Na afloop van deze termijnen worden de respectieve gegevens echter routinematig gewist. En voor zover bepaalde gegevens hier niet door betroffen zouden zijn, worden deze gewist, zodra hun beoogde gebruiksdoel komt weg te vallen. Wanneer u zich bv. op onze nieuwsbriefservice abonneert, zult u onze nieuwsbrief blijven ontvangen, totdat u zich ervoor uitschrijft. Dat kunt u op elk moment doen, net zoals u ook uw online klantenaccount ten alle tijden kunt deactiveren. Mocht u hier verder nog vragen over hebben, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen.

 

2. GEBRUIK VAN COOKIES

In het kader van ons online aanbod gebruiken we op verschillende pagina's ook zgn. 'cookies’.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer opgeslagen worden. Deze bestanden bevatten alleen gegevens die wij naar uw computer sturen. Persoonsgegevens kunnen daarmee niet uitgelezen worden. Dankzij deze cookies kunnen we uw computer identificeren, onze online shop afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren en het gebruik van de shop voor u vergemakkelijken.

Cookies zijn niet gevaarlijk voor uw computer. Ze kunnen geen informatie van de harde schijf uitlezen, virussen overbrengen, e-mails versturen of door andere webservers uitgelezen worden.

WAT WORDT ER IN EEN COOKIE OPGESLAGEN?

We slaan geen persoonsgegevens op in onze cookies. Onze cookies bevatten alleen een identificatienummer, zodat we uw computer kunnen herkennen. Verder worden er bv. ja/nee-waarden in opgeslagen, die ons bv. vertellen of u mobiele randapparatuur gebruikt om naar onze shop te surfen.

WELKE TYPE COOKIES WORDEN ER GEBRUIKT?

We gebruiken zowel zgn. 'session cookies' als 'persistent cookies'. Session cookies worden alleen tijdelijk en louter voor de terbeschikkingstelling van bepaalde functies ingezet. Bij het sluiten van uw browser worden session cookies ook opnieuw gewist. Zgn. 'persistent cookies' blijven daarentegen ook na het sluiten van de browser op uw computer opgeslagen en kunnen een levensduur van enkele dagen tot meerdere maanden hebben.

Van session cookies maken we gebruik, wanneer u zich bij uw online account aanmeldt. In dat geval koppelen we uw aanmelding aan een identificatienummer in uw cookie. Dit type van cookie hebben we voor de technische uitvoering van bepaalde functies in onze shop nodig en het verdwijnt bij het sluiten van uw browser.

Persistent cookies gebruiken we om bij uw volgende bezoek te kunnen zien, dat u al bij ons bent geweest. Bovendien kunnen we op deze manier een gevuld winkelmandje over meerdere pagina's heen of bij een volgend bezoek aanbieden. Persistent cookies bieden ons daarnaast ook de mogelijkheid om een gebruiksvriendelijk en persoonlijk aanbod voor u uit te werken.

Verder werken we met een klein aantal partnerondernemingen samen, die ons bij de verzameling en analyse van geanonimiseerde gegevens ondersteunen. Bij een bezoek aan onze online shop zullen er daarom ook cookies van deze partnerbedrijven op uw computer geplaatst en opgeslagen worden. Bij zulke zgn. 'third party cookies' gaat het doorgaans om persistent cookies. Deze cookies bevatten alleen een identificatienummer en geen persoonsgegevens. Voormelde cookies worden door ons op geen enkel moment aan uw persoonsgegevens gekoppeld.

HOE KAN IK COOKIES UITSCHAKELEN?

De meeste browsers zijn zodanig ingesteld, dat ze cookies automatisch aanvaarden. Mocht u geen gebruik willen maken van de voordelen die cookies bieden, dan kunt u bij de veiligheids- of gegevensbeschermingsinstellingen van uw browser de omgang met cookies wijzigen. Daarbij kunt u het opslaan van cookies, met inbegrip van third party cookies, deactiveren of uw browser zodanig instellen, dat hij u informeert, zodra hij cookies toegestuurd krijgt. Verder bieden browsers ook regelmatig een functie aan, waarmee u specifieke of alle cookies ook naderhand nog kunt wissen. Via de 'help'-functie van de meeste webbrowsers kunt u te weten komen, hoe u dit bewerkstelligd.

Wanneer u uw browser zodanig instelt dat hij alle cookies weigert, zijn er echter wel tal van shopfuncties die we u niet langer kunnen aanbieden, zoals het winkelmandje, de hele bestelcyclus en de klantencentrumfunctie onder ‚MIJN SHOP’. We raden u dan ook aan om de opslag van cookies voor onze website geactiveerd te laten.

 

3. WEBTRACKING

Deze website maakt gebruik van Omniture SiteCatalyst, een online analysedienst van Adobe. Omniture SiteCatalyst gebruikt cookies en tracking pixels die van uw computer opgehaald of daar opgeslagen worden en waarmee uw gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De aldus ingewonnen informatie over uw benutting van deze website wordt naar servers van Omniture SiteCatalyst binnen de EU gestuurd en daar opgeslagen. Omniture SiteCatalyst zal zich dan vervolgens op deze informatie baseren om uw gebruik van de website te analyseren en voor ons rapporten op te stellen over uw websiteactiviteiten.

Opt-out-mogelijkheid: Omniture SiteCatalyst biedt de bezoekers van onze shop de mogelijkheid om het gebruik van sessiegegevens uit te schakelen, zonder daarom het gebruik van cookies in het algemeen te moeten deactiveren. Om van deze optie gebruik te maken, hoeft u zich enkel bij Omniture SiteCatalyst Domänen 2o7.net en omtrdc.net voor de respectieve cookies af te melden. Klik hier hier, de verwerking van uw gegevens door Ominture SiteCatalyst te weigeren (Opt-out).

Meer informatie over gegevensbescherming door Adobe Omniture SiteCatalyst alsook de privacyverklaring van Adobe Omniture SiteCatalyst vindt u in het Adobe Privacy Center op: http://www.adobe.com/nl/privacy

 

4. GOOGLE ADWORDS CONVERSION

We maken eveneens gebruik van Google AdWords, een reclamedienst van Google Inc. („Google”), alsook van zgn. 'conversion tracking'-technologie in het kader van Google AdWords. Google AdWords gebruikt cookies die op uw computer opgeslagen worden en waarmee uw gebruik van de website geanalyseerd kan worden. Het cookie voor conversion tracking wordt alleen in uw browser geplaatst, wanneer u op een door Google beheerde advertentie klikt, waarvan de adverteerder voor conversion tracking heeft geopteerd. Dergelijke cookies vervallen na 30 dagen en bevatten geen informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Mocht u bepaalde pagina's van onze website bezoeken en mocht het cookie op dat moment nog niet vervallen zijn, dan kunnen Google en wij zien dat u op de advertentie geklikt hebt en naar deze pagina werd verder geleid. Iedere adverteerder krijgt ook een ander cookie toegewezen, zodat er geen cookies gevolgd kunnen worden over websites van adverteerders heen.

Opt-out-mogelijkheid: Mocht u alle conversion tracking cookies voor Google AdWords willen deactiveren, kunt u uw browser simpelweg zodanig instellen dat cookies van het domein googleadservices.com geblokkeerd worden. Zolang de mobiele browsers voor iOS en Android echter geen cookie-instellingen per domein aanbieden, bent u voor het uitschakelen van mobile conversion tracking genoodzaakt om in deze browsers alle cookies te deactiveren. Meer informatie vindt u bij Google op http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ads/.

 

5. GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres van Google ingekort worden binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen die onder de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vallen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en andere met website en internet gerelateerde diensten die op de website betrekking hebben. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het bijhouden van cookies via een instelling in uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval niet van alle functies van deze website zult kunnen gebruik maken. U kunt ook voorkomen dat de door het cookie verzamelde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google worden verzonden en door Google worden verwerkt, door het downloaden en installeren van de op volgende link beschikbaar gestelde browser-plugin (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl). Gezien de discussie over het gebruik van analytische instrumenten met volledige IP-adressen, willen we erop wijzen dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()" en dus alleen ingekorte IP-adressen worden verwerkt om een directe persoonlijke link uit te sluiten.

 

6. DOUBLECLICK

Deze website gebruikt pixels of transparante GIF-bestanden ter ondersteuning van online reclame. Dergelijke GIF-bestanden worden door onze partner voor reclamebeheer, DoubleClick Inc., een dochteronderneming van Google, ter beschikking gesteld. Met deze bestanden kan DoubleClick een eenduidig cookie op uw webbrowser herkennen, wat het ons mogelijk maakt om na te gaan via welke advertenties klanten naar onze webpagina's doorklikken. Het cookie in kwestie wordt door ons of door een andere adverterende klant geplaatst, die met DoubleClick samenwerkt. De aldus via cookies of spotlight-technologie verzamelde en gezamenlijk gebruikte informatie is evenwel anoniem en niet persoonlijk identificeerbaar. De gegevens in kwestie bevatten noch uw naam, noch uw adres, noch uw telefoonnummer, noch uw e-mailadres.

Opt-out-mogelijkheid: Meer informatie over DoubleClick en de manier waarop u dergelijke technologieën kunt uitschakelen, vindt u in het gegevensbeschermingscentrum van Google via de link http://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/. Daar kunt u o.a. de plaatsing van het DoubleClick-cookie en zodoende het 'weergeven van relevante online advertenties' uitschakelen.

 

7. RE-TARGETING

We maken gebruik van zgn. 'retargeting-technologie' om u ons internetaanbod nog doelgerichter te kunnen presenteren. Hiertoe werken we met partners samen om bezoekers van onze website die al eerder geïnteresseerd bleken in onze online shop of onze producten, specifiek op andere, door hen bezochte websites met onze reclame aan te spreken.

Dat gebeurt op basis van anonieme analyses van eerdere bezoeken aan onze online shop. Bij u opgeslagen third party cookies van onze partnerondernemingen vormen de basis van deze retargeting-technologie (voor de werking van de cookies zelf verwijzen we u graag naar bovenstaande uitleg). Deze vorm van reclame is volledig anoniem. Zo worden de gegevens die over uw bezoeken verzameld worden, in het bijzonder niet aan persoonsgegevens gekoppeld. Onze partner weet dus alleen dat u onze shop bezocht hebt, maar niet wie u bent.

Opt-out-mogelijkheid: Deze website maakt gebruik van de re-targeting-technologie van Google Inc. en van Affilinet GmbH. U kunt uw browser natuurlijk zodanig instellen dat hij onze cookies in toekomst niet meer opslaat of u kunt al opgeslagen cookies ook gewoon wissen. Voor meer informatie over gegevensbescherming en het deactiveren van re-targeting cookies verwijzen we u graag naar de volgende links:

http://www.google.com/ads/preferences/plugin/

http://www.affili.net/AFFI/media/AFFIMediaLibraries/Documents/nl-NL/Cookies/Datenschutz_NL.pdf

 

8. FACEBOOK-PLUGINS

Op onze website worden zogenaamde social plugins („plugins") van het sociale netwerk Facebook gebruikt, dat door de firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") uitgebaat wordt. Deze plugins worden met een Facebook-logo of met de vermelding "social plug-in van Facebook" resp. "Facebook social plugin" aangeduid. Een overzicht van de Facebook plugins en hun uiterlijk vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een social plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van deze plugin wordt door Facebook direct aan uw browser meegedeeld en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie, dat uw browser de overeenkomende pagina van onze website opgeroepen heeft, ook wanneer u niet over een Facebook-profiel beschikt of helemaal niet bij Facebook aangemeld bent.
Deze informatie (uitsluitend uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van Facebook in de VS overgedragen en daar opgeslagen.
Bent u bij Facebook aangemeld, dan kan Facebook uw bezoek aan onze website aan uw profiel toewijzen. Wanneer u met de plugin interageert, door bv. de „Vind ik leuk”-button te gebruiken of een reacties achter te laten, wordt deze informatie ook direct aan een server van Facebook overgedragen en daar opgeslagen. Deze informatie zal ook op uw Facebook-profiel worden gepubliceerd en aan je Facebook vrienden worden getoond./p>

Het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, en je rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens verzameld rechtstreeks toewijst aan je Facebook-profiel, moet u zich op Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van de Facebook-plug-ins door uw browser volledig voorkomen d.m.v. add-ons, bv. met de "Facebook Blocker" (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

 

9. GEPSEUDONIMISEERDE GEBRUIKERSPROFIELEN

Op basis van uw surfgedrag creëren we gepseudonimiseerde gebruikersprofielen voor reclamedoeleinden, marketingonderzoek en een betere afstemming van onze online shop op uw daadwerkelijke behoeften. Dergelijke gebruiksgegevens bevatten met name de specifieke aspecten die u als gebruiker identificeren, vermeldingen over begin, einde en omvang van het respectieve gebruik en informatie over de door u als gebruiker benutte telecommunicatiemedia.

Opt-out-mogelijkheid: Het samenvoegen van een dergelijk gebruikersprofiel met gegevens over de persoon achter het pseudoniem is uitdrukkelijk verboden en gebeurt dan ook niet. Mocht u echter desondanks niet akkoord gaan met de creatie van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel, kunt u hier bezwaar tegen maken.

 

10. NIEUWSBRIEF

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens (in het bijzonder uw e-mailadres) voor de toezending van nieuws en informatie over onze producten en dan met name voor de toezending van speciale aanbiedingen en andere interessante informatie en acties.

Om onze nieuwsbriefservice continu te kunnen verbeteren, hebben we onze nieuwsbrief daarnaast echter ook voorzien van een tracking-functie. Deze functie deelt ons alleen mee of en eventueel wanneer onze nieuwsbrief geopend werd en welke links er precies aangeklikt werden. De meldingen van het trackingsysteem gebeuren op anonieme basis en bevatten geen informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

Inschrijven op onze nieuwsbrief gebeurt via de zgn. 'double opt-in procedure'. Deze procedure bestaat uit twee stappen: Bij de eerste stap moet iemand die in de nieuwsbrief geïnteresseerd is, zich aanmelden op onze website (eerste opt-in). En bij de tweede stap moet de persoon zijn aanmelding voor de nieuwsbrief bevestigen (tweede opt-in). Voor deze laatste stap ontvangt de betrokkene een bevestigingsmail op het e-mailadres dat hij bij stap 1 heeft opgegeven. Deze mail bevat een link waarmee hij zijn aanmelding voor de nieuwsbrief kan activeren. Het is pas na geklikt te hebben op de link in voormelde bevestigingsmail, dat de persoon in kwestie opgenomen wordt in de lijst van abonnees van de nieuwsbriefservice.

Mocht u dus een bevestigingsbericht ontvangen en toch geen gebruik wensen te maken van onze nieuwsbriefservice (bv. als u zich per vergissing voor de nieuwsbrief zou hebben aangemeld of als een derde zonder toelating gebruikgemaakt zou hebben van uw e-mailadres), dan hoeft u dit bericht alleen maar te negeren. Een registratie via de double opt-in procedure wordt in ieder geval pas van kracht na activering van de bevestigingslink.

En wanneer u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment in het nieuwsbriefcentrum afmelden. Elke nieuwsbrief bevat bovendien een afmeldingslink, waarmee u zich eveneens kunt afmelden. Tot slot kunt u in het nieuwsbriefcentrum ook uw gegevens wijzigen.

 

11. KREDIETWAARDIGHEIDSCONTROLE

Ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen (bv. bij aankopen op krediet) kunnen we bij agentschappen op wiskundig-statistische formules gebaseerde kredietwaardigheidsadviezen inwinnen. Hiertoe verstrekken we de respectieve agentschappen de persoonsgegevens die zij nodig hebben om een kredietwaardigheidscontrole te verrichten, waarna deze informatie wordt gebruikt voor een statistische inschatting van het betalingsgedrag om tot weloverwogen beslissing te komen over het voortzetten of beëindigen van een bepaalde overeenkomst. Aldus ingewonnen kredietwaardigheidsadviezen kunnen waarschijnlijkheidswaarden (zgn. scorewaarden) bevatten, die op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische formules berekend werden en waarbij o.a. ook adresgegevens in aanmerking werden genomen.

Uw persoonlijke belangen zullen overeenkomstig met de wettelijke voorschriften en dan met name de bepalingen van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer beschermt worden.

 

12. GEGEVENSBEVEILIGING

Op internet vindt de uitwisseling van gegevens van informatiepagina's op een een grotendeels onbeveiligde manier plaats. Zodoende kan niet geheel uitgesloten worden dat derden weet krijgen van verzonden gegevens en de geraadpleegde content en dat dergelijke informatie mogelijk zelfs vervalst wordt. Dit is echter uitgesloten, wanneer u ons persoonsgegevens meedeelt. Om die reden maken we voor de bestelprocdure en het klantencentrum automatisch gebruik van een via het SSL-protocol versleutelde verbinding. Om toegang te krijgen tot uw online klantenaccount, moet men bovendien uw gebruikersnaam en uw persoonlijk paswoord kennen. Behandel uw toegangsgegevens daarom altijd als vertrouwelijke informatie, sla geen paswoorden in uw browser op en sluit altijd uw browservenster, wanneer u de verbinding met onze servers beëindigd hebt.

Voor het overige beveiligen we onze website en andere systemen ook met behulp van technische en organisatorische maatregelen om verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden te voorkomen. Zo zal onze webserver bij uw bezoek ter bescherming van het systeem tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van de aanvragende computer registreren, alsook de toegangsdatum, het door u opgevraagde bestand (naam en URL), de HTTP-antwoordcode en de website van waaruit u ons bezoekt, evenals het aantal bytes dat in het kader van de verbinding werd overgedragen.

 

13. RECHTEN

Volgens de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u het recht om gratis geïnformeerd te worden over de gegevens die er over u bewaard worden en beschikt u ook over een recht tot rechtzetting, blokkering of schrapping van deze gegevens. En mocht het omwille van wettelijke, contractuele of fiscaal- of handelsrechtelijke bewaringsverplichtingen of andere wettelijk voorziene redenen niet mogelijk blijken om uw gegevens te schrappen, kunt u ze in plaats daarvan wel laten blokkeren.

 

14. CONTACT

Gelieve u met eventuele vragen over de verzameling, de verwerking of het gebruik van persoonsgegevens, alsook voor bijkomende informatie of om gegevens te laten corrigeren, blokkeren of schrappen of om een vooraf gegeven toestemming in te trekken, te wenden tot:

Schäfer Shop NV
- PRIVACY -
Excelsiorlaan 14
1930 ZAVENTEM
Tel.: 02/725 00 00
Fax: 02/725 03 55
E-Mail: info@schaefer-shop.be